top of page

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Asistencia Técnica "Refuerzo de firmes en Oseiro"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2014

PBL+IVA: 86.703,88 €

Asistencia Técnica: "Refuerzo de firmes en Arteixo"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2014

PBL+IVA: 90.894,68 €

Asistencia Técnica: "Refuerzo de firmes en Larín"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2014

PBL+IVA: 104.136,76 €

Asistencia Técnica: "Saneamiento en Larín desde Taberna do Coque hasta Groba de Abaixo"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2014

PBL+IVA: 240.000,00 €

Dirección de Obra: "Acerado vial de enlace avda. Arsenio Iglesias - avda. de Caión"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 159.684,71 €

Asistencia Técnica "Refuerzo de firmes en Arteixo"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 157.269,42 €

Asistencia Técnica: "Refuerzo de firmes en Larín"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 132.422,05 €

Asistencia Técnica: "Refuerzo de firmes en Morás"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 60.412,43 €

Asistencia Técnica: "Refuerzo de firmes en Pastoriza"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 145.211,17 €

Dirección de Obra: "Acerado en la Travesía de Arteixo sobre Rego da Bidueira"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 17.090,78 €

Asistencia Técnica: "Mejora de firmes en Monteagudo"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 194.998,55 €

Asistencia Técnica: "Saneamiento en los lugares de Laxobre, Caldas y Pedreira"

Ayuntamiento de Arteixo

Año 2015

PBL+IVA: 179.164,64 €

Dirección de Obra: "Acondicionamento e mellora de accesos a Vilariño e Ferreiros, parroquia de A Balsa"

Ayuntamiento de Muras

Año 2015

PBL+IVA: 29.921,56 €

Dirección de Obra: "Acondicionamento, recuperación e posta en valor do entorno da Aldea Etnográfica de Carelle (Concello de Muras)"

Ayuntamiento de Muras

Año 2015

PBL+IVA: 90.000 €

Dirección de Obra: "Reurbanización de Ferrol Vello. Rúa Manuel Comellas"

Ayuntamiento de Ferrol

Año 2016

PBL+IVA: 334.092,47 €

bottom of page